Menu witryny

PostHeaderIcon Wydarzenia

Ukaza si nowy numer Nauczyciela z klas. Zapraszamy do lektury

kliknij poniej

Poprawiony (środa, 18 lipca 2012 09:47)

 

PostHeaderIcon Wizyta studyjna - gmina Niegowa

Zicia si prawda zawarta w starym powiedzeniu - ?do trzech razy sztuka?, trzecia wizyta studyjna, w ramach projektu ?Maa Szkoa ? Wielka Sprawa?, ktrej gospodarzami tym razem byy jurajskie szkoy gminy Niegowa, rozpocza si 26.06.2012 w ?Tawernie pod Umwionym Jaworem?, mieszczcej si na dziedzicu Szkoy Podstawowej w utowcu, wanie od sztuki! Dzieci ze szk z gminy Niegowa: z utowca, Moczyda, Postaszowic i Tomiszowic powitay goci z Podzamcza i Soli - Kiczory inscenizacj teatraln przedstawiajc legend zwizan z pobliskim gotyckim zamczyskiem, pamitajcym czasy krla Kazimierza Wielkiego, nastpnie zaprezentoway taniec dworski. Dziki kostiumom z epoki moglimy przenie si w czasy redniowiecza. Nastpnym punktem programu artystycznego przygotowanego przez gospodarzy byy scenki z ycia ilustrujce rne tradycyjne zajcia zwizane z ich regionem. Gocie wysuchali te pieni, ktre od wiekw towarzyszyy tym zajciom. Szczeglnie podobay si starodawne piosnki piewane przy darciu pierza a wizanka melodii i pieni tanecznych z wigorem odtaczonych i zapiewanych przez maych artystw ze szk jurajskich, tym razem ubranych w tradycyjne stroje regionalne, cakowicie rozgrzaa i porwaa miych widzw. Po poczstunku, na ktry midzy innymi skaday si niezrwnane wypieki miejscowych gospody, dzieci wyruszyy w teren zwiedza ruiny stranicy w utowcu i dwa kazimierzowskie zamki w Bobolicach i Mirowie. W drodze do Stranicy uczestnicy uczyli si rozpoznawa kserotermiczne* gatunki rolin, charakterystyczne dla ska wapiennych Jury. Pod skaami wysuchali wykadu na temat historii naturalnej, powstawania osadw wapiennych okresu Jury, zjawisk krasowych, ktre naday ostateczny ksztat ostacom. Przy okazji szturmu na stranic, na szczycie skay, gdzie w XV w. growaa nad okolic kamienna budowla, dzieci zapoznay si z histori zwizan z tym miejscem i z wynikami prowadzonych tam aktualnie bada archeologicznych. Po zamku Bobolice oprowadzaa wycieczk pani przewodnik, mona byo zobaczy, mroce krew w yach, narzdzia tortur w wiey bramnej a take repliki zbroi w sali rycerskiej i w tak zwanej sali myliwskiej - trofea myliwskie, w postaci czaszek z poroami, zwierzt ubitych przez obecnych wodarzy zamku. Spacer wok murw zamku Bobolice i Mirw wykorzystany by do opowiedzenia historii tych znamienitych zabytkw. Cz dzieci spoya posiek w gospodzie mieszczcej si pod zamkiem w Bobolicach a cz pieka kiebaski przy ognisku w utowcu. Tam te wpatrzeni w barwy pomieni uczestnicy wysuchali legend o czterech a biaych damach nawiedzajcych zamczysko i dwch opowieci o jednej bladej damie. Po radosnych okrzykach i umiechnitych buziach mona byo sdzi e wszyscy wyjedali zadowoleni.

Poprawiony (środa, 18 lipca 2012 09:07)

 

PostHeaderIcon Wizyta studyjna - Podzamcze

Ostatni czwartek wrzenia Podzamcze koo Ogrodzieca byo miejscem niezwykego wydarzenia ?Szkoa Podstawowa w Podzamczu gocia uczniw pozostaych maych wiejskich szk prowadzonych przez Fundacj Elementarz w woj. lskim ? z utowca (najmniejsza szkoa w Europie), Postaszowic, Moczyda, Tomiszowic, Siamoszyc i Soli Kiczory. Spotkanie odbyo si w ramach wizyty studyjnej i byo jednym z dziaa projektu ?Maa Szkoa ? Wielka Sprawa? realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Pocztkowej, wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Pobyt rozpocz si spektaklem przygotowanym przez gospodarzy i przedstawia jeden dzie ycia na redniowiecznym zamku. Nastpnie dzieci zwiedziy ruiny Zamku Ogrodzienieckiego i Park Miniatur. Zwieczeniem pobytu by pokaz walk rycerskich i pasowanie na Elementariuszy ? uczniw szk Fundacji Elementarz. 120 uczestnikw z gmin: Niegowa, Rajcza, Kroczyce, Ogrodzieniec oklaskami i prob o kolejne ?bisy? nie chciao poegna si z rycerzami i damami dworu. Dopisaa soneczna pogoda i pogoda ducha. Wizyta studyjna to tylko jedna z oferty Projektu. Dzieci uczestnicz w Treningach Aktywnoci Twrczej, zajciach matematyczno ? przyrodniczych oraz wyrwnawczych. Doskonale bawiy si na Festiwalu Nauki. Szkoy wzbogaciy si o cenne pomoce dydaktyczne, w tym m.in. komputery, tablice interaktywne, sprzt audio. Jednak najwiksz wartoci Projektu jest integracja i wzajemne poznanie.
Bya to ju druga wizyta studyjna w ramach projektu ?Maa Szkoa - Wielka Sprawa?, realizowanego przez SNEP. Wiosn dzieci z Soli-Kiczory gociy uczniw ze szk jurajskich, a przed nami wizyta trzecia ? uczniowie z gminy Niegowa w przyszym roku zaprosz pozostae szkoy Fundacji Elementarz do odwiedzenia swojej piknej okolicy.

Prasowe echa wizyty


 

PostHeaderIcon Wizyta studyjna

Pierwsza wizyta studyjna za nami!

Byo fajnie. Bardzo fajnie!
5 maja 2011 roku uczennice i uczniowie z utowca, Moczyda, Postaszowic, Tomiszowic i Podzamcza, przyjechali do Soli Kiczory, na zaproszenie tamtejszej szkoy w ramach projektu ?Maa Szkoa ? Wielka Sprawa?, realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Pocztkowej w partnerstwie z Fundacj Elementarz.
Po przywitaniu goci, gospodarze zaprezentowali swoj szko i okolic (prezentacj moecie obejrze w zaczniku), pokazali swoje klasy i pracownie, galeri prac plastycznych ? w tym niezwyk wystaw piknych obrazw olejnych Jana Sporka, mieszkajcego w Glince koo Rajczy (malarz choruje na dystrofi ? postpujcy zanik mini, i maluje ustami).
Na boisku szkolnym mielimy przyjemno podziwia wystp Regionalnego Zespou Pieni i Taca ?Juhas? z Ujso. Dzieci uczestniczyy te w warsztatach plastycznych, ktrych podstawowym materiaem byy szyszki.
Nastpnym punktem programu byo spotkanie z kim bardzo wyjtkowym - Pani Iren Golec ? ?prywatnie? znan jako mama liderw zespou Golec uOrkiestra, ale naprawd wspania gawdziark, pieniark, pen ciepa i radoci ycia osob. Porywajco opowiadaa o Beskidzie ywieckim, swoim ciekawym yciu, wychowaniu synw. Po penym anegdot wystpie, Pani Irena cierpliwie odpowiadaa na pytania, zoya sto kilkadziesit autografw i? z umiechem przyja kwiaty i yczenia ?stu lat?, jako e wanie w tym dniu przypaday Jej imieniny.
Po spotkaniu z Pani Golcow, by wykorzysta pikn pogod i beskidzkie powietrze, gospodarze zorganizowali podchody po okolicznych wzgrzach.
W trakcie wizyty dzieci otrzymay caodzienne wyywienie. Po dniu penym wrae, uczniowie zmczeni, lecz zadowoleni, wrcili szczliwie do domw.
Serdecznie dzikujemy Pani Dyrektor Teresie Czupajo, wszystkim nauczycielom, pomocnikom i uczniom z Soli Kiczory, za wzorowe przygotowanie wizyty studyjnej i wysokie postawienie poprzeczki przed rewizytami. Z niecierpliwoci na nie czekamy. A w tym oczekiwaniu zapraszamy do obejrzenia zdj.

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 03:53)

 

PostHeaderIcon Prezentacja

Obejrzyj prezentacj >>>

Poprawiony (sobota, 21 maja 2011 10:08)